Rólunk

A „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 

Menedék Alapítvány  a preventív szolgálat erősítése céljából 1986-ban megvásárolta és felújította az akkor romos állapotban lévő Nádasdy kastélyt, ahová a felújítás után keresztény elkötelezettségű nevelőcsaládok költöztek be. A baptista gyülekezeti háttérből érkező szülők a családjukban élő vér szerinti gyermekek mellé állami gondoskodásban élő gyermekeket fogadtak magukhoz.

A közös szolgálatból, együttélésből fakadóan természetes (vagy éppen természetfeletti) módon 1989-ben megalakult a Bodrogi Baptista Gyülekezet, amely egy különleges, családias hangulatú gyülekezet volt, amiben több volt a gyermek, mint a felnőtt. Az újonnan alakult gyülekezet lelkipásztori szolgálatára Paróczi Zsoltot hívta meg, aki az időközben megalakult oktatási intézményeink iskolaigazgatói, iskolalelkészi szolgálatát is ellátta. Paróczi Zsolt több, mint húsz éven keresztül hűségesen végezte bodrogi szolgálatát, ez alatt az időszak alatt felnőttek gyermekeink, akik közül többen elkötelezték magukat Krisztus mellett és ma már az ő gyermekeik is itt vannak velünk. Paróczi Zsolt 2014-ben új szolgálati megbízást kapott és elbúcsúzott a gyülekezettől.

2015-2019-ig Fábián Sándor volt a gyülekezet lelkipásztora, 2019 szeptemberétől pedig Mike József pásztorolja a gyülekezetet. 

Mivel a Menedék Alapítvány 2008. szeptember 1-től a BOK (Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) fenntartási jogait átadta a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetnek, ezért ennek ennek a szolgálatnak a felelőssége is gyülekezetünkre hárul.

A gyülekezet otthont ad az intézményi életből adódó programoknak (iskolai ünnepélyek, hangversenyek, rendezvények, stb.), ezeken az alkalmakon igyekszünk mindig valamilyen módon a jelen lévő szülők, vendégek számára Isten örömüzenetét átadni. Ápoljuk a kapcsolatot más felekezetű testvéreinkkel is. Szeretnénk a számunkra otthont adó község lakói iránt is hitelesen képviselni Jézus Krisztust szavainkkal és tetteinkkel.

Megosztás

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail